Jogi útmutató

Copyright 2016 Metabowerke GmbH (Metabo)

Használati feltételek

Ezt az információs és kommunikációs szolgáltatást a Metabowerke GmbH (Metabo), Postfach 1229, D-72602 Nürtingen, nyújtja az Ön számára.

Az oldalak meglátogatásával a felhasználó korlátozás és fenntartás nélkül elfogadja az alábbi használati feltételeket:

Szerzõi jog – minden jog fenntartva

A jelen webhelyen rendelkezésre álló információk (szövegek, képek, rajzok, animációk, média objektumok és ezek elrendezése) a szerzõi jog, és más védelmi jogszabályok, védelme alatt állnak.

Az oldalak tartalma nem másolható kereskedelmi célra, nem módosítható vagy bocsátható harmadik fél rendelkezésére, a Metabo kifejezett hozzájárulása nélkül. Különösen is tiltott az oldalak sokszorosítása, fordítása és a tárolása ill. feldolgozása más elektronikus médiákban.

Bizonyos oldalak olyan képeket, szövegeket vagy média objektumokat tartalmaznak, amiknek szerzõi joga harmadik felet illet.

Márkák

Amennyiben egyéb jelzés nem történik, a Metabo Internet oldalain található összes márkajelzés védett. Ez különösen is vonatkozik a Metabo márkára, a márka logóira, a cégemblémára és az egyéb emblémákra. Az oldalakon alkalmazott márkák és tervezési elemek a Metabowerke GmbH Németország szellemi tulajdonát képezik.

A felelõsség kizárása

Az Internet oldalainkon található információkat a lehetõ legnagyobb gondossággal állítottuk össze. Ennek ellenére sem tudjuk garantálni azok pontosságát és hibátlanságát.

Ebbõl következõen a Metabo mindenféle felelõsséget elhárít, ami az Internet oldalon található adatok közvetlen vagy közvetett felhasználásából ered.

A Metabo csak az olyan, az internet oldalon található információk felhasználásából eredõ károkért felel, melyek az általa elkövetett szándékosságból vagy durva gondatlanságból erednek.

Amennyiben a kereskedelmi feltételeink szerinti viszonteladóról van szó, a Metabo az általa szándékosan vagy durva gondatlanság által okozott károkért az elõrelátható, tipikusan fellépõ kárösszegig felel, amennyiben nem áll fenn a károsult felelõssége az elõzetes tárgyalás elmulasztása vagy a szerzõdéses kötelezettségek jelentõs megsértése miatt. A Metabo termékfelelõsségbõl ill. garanciavállalásból eredõ kötelezettségei változatlanok. A fenti felelõsség kizárás nem alkalmazható haláleset, személyi sérülés vagy egszségkárosodás esetén.

Érvényesség

A használati feltételek a német jog hatálya alá tartoznak, az ENSZ kereskedelmi jogszabályainak kizárásával. A Internet oldalakkal kapcsolatos jogi eljárások helye Nürtingen.

Amennyiben a fenti rendelkezések valamelyike érvénytelen lenne, vagy azzá válna, az nem érinti a többi rendelkezés hatályát.

Az adatvédelem törvényi feltételei

Az adatvédelemre vonatkozókat az Adatvédelmi Információk alatt találja.


Keresés